SUMITOMO RIKO

@

Sumitomo Riko

Corporate History

MENU

1929~1987 "First Founding"

γ€€
1929

Established in Yokkaichi-shi, Mie as Showa Kogyo Co., Ltd.

γ€€
1930

Company name changed to Kabata Chotai (Belt) Co., Ltd.

γ€€
1937

Joined the Sumitomo Group. Company name changed to Tokai Rubber Industries, Ltd. (using Kanji for Rubber in the Japanese name)

γ€€
1943

Matsusaka Factory (current Matsusaka Plant) started operation

γ€€
1949

Listed on the Nagoya Stock Exchange (NSE)

γ€€
1954

Started the automotive anti-vibration rubber products business

γ€€
1959

Commercialized radiator hoses; full-scale launch of the automotive hose business

γ€€
1960

Komaki Factory (current Komaki Plant) started operation

γ€€
1961

Company name changed to Tokai Rubber Industries, Ltd. (Changed Kanji for Rubber to Katakana, different Japanese character)

γ€€
1964

Moved the head office from Yokkaichi-shi to Komaki-shi, Aichi

γ€€
1971

Started manufacturing large-diameter ultrahigh-pressure hoses for industrial applications

γ€€
1976

Foreman Training (F-Ken) started as part of efforts to develop human resources as part of the general improvement activities at workplaces

γ€€
1984

Started the office equipment precision components business

γ€€
1986

Opened the Technical Center (Komaki-shi, Aichi)

γ€€

1988~2012 "Second Founding"

First Expansion Overseas

γ€€
1988

Established DTR Industries, Inc. (current SumiRiko Ohio, Inc.), the Company's first overseas production base in the U.S.

γ€€
1990

Fuji-Susono Factory (current Fuji-Susono Plant) started operation

γ€€
1994

Listed on the second section of the Tokyo Stock Exchange (TSE)

γ€€
1995

Established subsidiaries in Thailand and China, the Company’s first bases in Asia

γ€€
1996

Listed on TSE and NSE changed to first section

γ€€
1999

Established a subsidiary in Poland, the Company’s first base in Europe

γ€€
2001

Developed damping devices for housings and entered the housing market

γ€€
2002

Established TRI Technical Center USA, Inc. (current SumiRiko Technical Center America, Inc.), the Company’s first overseas development base in the U.S.

γ€€
2006

Formulated Group Action Charter

γ€€
2008

Construction of Technopia, an R&D laboratory, completed (Komaki-shi, Aichi)

γ€€
2011

Established Tokai Rubber Technical Center (China) Co., Ltd., the Company’s first R&D base in China

γ€€

2013~ "Third Founding"

Enhancing Our Global Reach Through Mergers and Acquisitions

γ€€
2013

Acquired Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A. (current SumiRiko Italy S.p.A.), an Italian automotive hose manufacturer, and Anvis Group GmbH (current SumiRiko AVS Holding Germany GmbH), a German automotive anti-vibration rubber manufacturer, and made them into consolidated subsidiaries

γ€€

Completed Training Center Unuma Sangakukan (Kakamigahara-shi, Gifu)

γ€€
2014

Company name changed to Sumitomo Riko Company Limited

γ€€

Started mass production of "cell gasket", the rubber seal components used for FC stacks in fuel cell electric vehicles (FCEV)

γ€€
2015

SumiRiko FC Seal, Ltd. established to take on the manufacturing functionality of "cell gaskets", the rubber seal components (Komaki-shi, Aichi)

γ€€

SumiRiko Yamagata Company Limited established as the first manufacturing base in the North-eastern region of Japan to manufacture anti-vibration rubber for automobiles (Yonezawa-shi, Yamagata)

γ€€
2016

Established Global Headquarters (Nakamura-ku, Nagoya-shi)

γ€€

Established Advanced Automotive Systems R&D Center(current Advanced Systems R&D Center)(Komaki-shi, Aichi)

γ€€
2018

Integrated two industrial hose subsidiaries to form Sumitomo Riko Hosetex, Ltd. (Ayabe-shi, Kyoto)

γ€€
2019

Absorbed and merged with SumiRiko Fine Elastomer, Ltd., rubber seal manufacturing company and established Saitama Plant (Ageo-shi, Saitama)

γ€€
2020

Established the "Sumitomo Riko-AIST Advanced Devices of Polymer Materials Cooperative Research Laboratory" with the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Tsukuba-shi, Ibaraki)

γ€€
2021

Established automotive hose manufacturing company, SumiRiko Vietnam Co., Ltd. in Vietnam

γ€€
2022

Transferred to TSE Prime Market and NSE Premier Market due to restructuring into new market segments

γ€€
MENU